Om Egeskovgaard

Egeskovgaard er beliggende få kilometer nord for Vordingborg. Gården ejes og drives af Sui Vest og Jacob Hougaard Hansen – nu 7. generation på ejendommen. Til ejendommen hører agerland, skov og mose, i alt ca. 56 ha.

Hovedparten af jordtilliggende er pt bortforpagtet og drives konventionelt – men vi har en forventning om gradvis at omlægge en større del af jorden til økologisk drift. Alle de produkter vi producerer og sælger – og som er beskrevet på denne webside – er produceret under vores økologiske autorisation.

Vores vision er at producere :

Sunde, oprindelige og utraditionelle produkter.
Nye spændende produkter med særlig smag og sundhedsværdi.

 

Egeskovgaard_Gray_Footer_WP