EU info

Krav om information om tilskud fra EU….

EU yder tilskud til økologisk produktion og som følge heraf, er virksomheder, der modtager sådanne tilskud forpligtet til at informere om dette på virksomhedens webside. Kravet om at informere om dette på virksomhedens webside gælder uanset tilskuddets størrelse. Desuden er det et krav, at EU logoet vises på siden samt at teksten “Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne« er angivet.

NaturErhvervsstyrelsen foreslår at man evt. kan skrive følgende:

  • ”Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet.

 Egeskovgaard_Gray_Footer_WP